Se caută consilier fiziokinetoterapeut și psihopedagog la Dorohoi

targ-de-joburi-pentru-tineri-9-mai-la-uvertura-mall

Directia de Asistență Socială Dorohoi  organizeaza  concurs in data de 10.11.2016, pentru ocuparea  functiilor contractuale de executie  de consilier/psihopedagog special si consilier/fiziokinetoterapeut  pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractelor de munca ale titularilor de post.

Condiţii  :

 1. pentru postul de consilier/psihopedagog special:

Studii superioare –  specialitatea psihologie;

Curs de specializare psihopedagogie speciala / pedagog de recuperare ;

Abilități de comunicare;

Experiență în în lucrul cu copii/ persoane cu dizabilități constituie avantaj;.

Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

 

 1. pentru postul de consilier/fiziokinetoterapeut:
 • Studii superioare- specialitatea fiziokinetoterapie / kinetoterapie;
 • Abilități de comunicare;
 • Experiență în în lucrul cu copii/ persoane cu dizabilități constituie avantaj;.
 • Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;
  2. recomandare de la ultimul loc de munca.

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 03.11.2016, ora 16,00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 07.11.2016.
 • proba scrisa 10.11.2016, ora 10,00.
 • proba practică si interviul – în data de 16.11.2016.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43,  camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.