Proiect cu finalitate pentru Dorohoi! Nova ApaServ a semnat procesul verbal de recepție!

Reușită pentru SC Nova ApaServ SA Botoșani! A avut loc Recepţia finală a obiectivului de investiţii: Staţia de epurare a apelor uzate Dorohoi

In data de 16.08.2017, a fost semnat Procesul Verbal de Recepţie finală pentru obiectivul de investiţii: Staţia de epurare a apelor uzate Dorohoi.
”Reabilitarea si extinderea staţiei de epurare a apelor uzate Dorohoi”, a reprezentat o componentă fundamentală a Proiectului Major „Extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizareepurarea apelor uzate în judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operational Sectorial Mediu, continuat prin Proiectul Major: „Fazarea proiectului extinderea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare – epurarea apelor uzate in judeţul Botoşani” – Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operaţional Infrastructura Mare, implementate de către Societatea Comerciala NOVA APASERV SA Botoşani, ca urmare a semnării Contractului de Finanţare din data de 23 august 2011, respectiv 15 decembrie 2016.

Bugetul total alocat pentru realizarea noului Proiectului Major este de 303.502.226 lei, din care, conform schemei de finanţare, 230.519.950 lei reprezintă finanţare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, echivalent cu 90,944% din valoarea totală eligibilă aprobată. Proiectul Major işi propune continuarea şi finalizarea Contractelor de Lucrări demarate, a căror finalitate o constituie realizarea unui sistem eficient de alimentare cu apă, la nivelul Operatorului Regional.

Staţia de epurare, reabilitată şi extinsă, asigură retehnologizarea şi extinderea capacităţilor anterioare, prin promovarea unor tehnologii nepoluante, realizându-se un sistem de tratare a apelor reziduale capabil să reducă impactul negativ asupra cursurilor de apă şi a pânzelor de apă freatică, realizându-se conservarea infrastructurii de mediu şi conducând implicit la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale locuitorilor din zonă, după cum explică Nova Apaserv.

Prin finalizarea reusită a Contractului de Lucrări, se garantează atât respectarea legislaţiei europene în vigoare privind conservarea condiţiilor de mediu, cât şi îndeplinirea obiectivelor şi prevederilor Tratatului de Aderare a României la Uniunea Europeană.

(Foto:gazetadebotosani.ro)

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.