O nouă serie de dosare aprobate în cadrul Programului CASA VERDE 2011

Fara-Zahar-Joi-Dorohoi-video

Agenţia pentru Protecţia Mediului Botoşani anunţă persoanele interesate că au fost aprobate 150 de dosare de finanţare depuse în cadrul Programului CASA VERDE – ediţia 2011 (dosarele depuse în perioada 07.06.2011 – 22.06.2011).

Următoarea etapă este cea de semnare a contractelor de finanţare. Pentru aceasta, beneficiarii a căror dosare au fost aprobate, se vor prezenta, în termen de 60 de zile, la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Botoşani cu următoarele documente:

  • a) Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat (în original);
  • b) Extras de cont bancar, în oroginal, valid la data semnării contractului până la finalizarea contractului (12 luni)
  • c) Copie act de identitate a beneficiarului (titular contract)
  • d) Procură notarială (dacă este cazul)
  • e) Autorizatie de construire validă la data semnării contractului (dacă este cazul).

Lista dosarelor aprobate poate fi consultată pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu (http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php) şi pe site-ul APM Botoşani (http://apmbt.anpm.ro).

„Beneficiarii programului CASA VERDE au termen de un an, de la semnarea contractului de finanţare, pentru implementarea proiectului.Din totalul de 482 de dosare depuse în vara anului 2011, au mai rămas de evaluat 235.”, a declarat directorul executiv al APM Botoşani, dl. Eugen Mateciuc.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.