Mihaela Huncă: „Este nevoie de o analiză de impact a programelor sociale pentru elevi”

Dintre PSD-iști, Mihaela Huncă se remarcă prin interesul real pentru problemele din învățământul românesc, prin susținerea educației și a îmbunătățirii sale. În ultima declarație politică, aceasta pune accent pe importanța învățământului preuniversitar și primar, ca fundament al unei educații sănătoase. 

„Creşterea participării la educaţia de calitate înseamnă o productivitate a muncii sporită şi venituri mai mari.
În opinia mea, România trebuie să acorde prioritate maximă educaţiei timpurii şi celei primare, pentru a beneficia în câţiva ani de o productivitate a muncii sporită şi de venituri mai mari. De aceea, consider că atragerea mai multor copii spre şcoală şi îmbunătăţirea sistemului de educaţie, cu accent pe învăţământul preşcolar şi cel obligatoriu, ar trebui să reprezinte o prioritate a tuturor strategiilor care urmăresc reducerea disparităţilor şi dezvoltarea capitalului uman în România. „, subliniază fostul inspector școlar general.

Numeroase studii internaţionale au arătat că investiţia în învăţământul preşcolar este una dintre cele mai rentabile investiţii. Învăţământul preuniversitar reprezintă fundamentul nivelurilor superioare de educaţie. Reducerea sustenabilă a ratei mari de părăsire timpurie a şcolii nu este fezabilă fără o investiţie constantă în primii ani de şcoală şi în perioada care pregăteşte copilul pentru înscrierea la şcoală. Dezvoltarea învăţământului preuniversitar ar contribui în mod cert la reducerea riscului de neşcolarizare sau de abandon şcolar.

„Pentru anul 2020, Uniunea Europeană are ca obiectiv reducerea sub 10% a ratei de părăsire timpurie a şcolii. În cazul Românei, estimările naţionale şi ale Comisiei Europene arată că atingerea ţintei naţionale de 11,3% până în 2020 va presupune eforturi semnificative, în special în mediul rural şi în rândul minorităţii rome”, a continuat parlamentarul.

Despre măsurile luate în privința abandonului școlar, Mihaela Huncă a explicat că este nevoie de verificarea impactului acestora: „Pentru prevenirea şi combaterea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, România a demarat o serie de programe anuale de asistenţă socială adresate elevilor din medii dezavantajate, însă este nevoie acum de o evaluare de impact a acestor programe, pentru a putea realiza o apreciere a eficacităţii fiecăruia”.

Conform studiilor realizate de UNICEF, s-a calculat faptul că un an de şcoală în plus duce la creşterea veniturilor cu 8-9% şi la scăderea cu 8% a riscului de apariţie a unor probleme de sănătate.
Pentru România, susţinerea şi dezvoltarea într-o mai mare măsură a educaţiei preuniversitare se traduce printr-o creştere economică mai mare, de la 2% la 3%. Aceasta ar aduce un câştig între 12-17 miliarde de euro, în următorii zece ani. Toate analizele realizate la nivel local şi european arată că investiţia în educaţia timpurie reprezintă aria de intervenţie cea mai rentabilă, potrivit comunicatului deputatului.

„Având în vedere aspectele prezentate, mă voi implica, alături de colegii mei, în realizarea de proiecte legislative şi voi face demersuri pentru creşterea calităţii actului educaţional, inclusiv prin realizarea evaluării periodice a unităţilor de învăţământ, eliminarea birocraţiei, pentru a permite cadrului didactic să se concentreze pe activităţile pedagogice şi cele desfăşurate strict în interesul elevului, dezvoltarea unor programe de detecţie timpurie şi intervenţie pentru copiii în risc de abandon şcolar, dar şi pe generalizarea programului Şcoală după Şcoală, cu includerea unor mecanisme de asigurare a calităţii pentru activităţile pedagogice, cum sunt cele remediale”, a concluzionat Mihaela Huncă.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.