Spread the love
  • 15
    Shares

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcţia pentru Sport a judeţului Botoşani, lansează un concurs pentru cofinanţarea proiectelor în cadrul Programului Național România în Mișcare din judeţul Botoşani, pe anul 2018. Unui proiect i se poate acorda de la 3000 până la 9000 de lei, suma fiind nerambursabilă.

Rezumatul aspectelor fundamentale ale concursului:

1. Autoritatea contractantă este Ministerul Tineretului şi Sportului, prin Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret a judeţului Botoşani (Strada Uzinei, Nr. 5 , Cod fiscal 27433278, tel. 0231/516252, numită în continuare D.J.S.T. Botoşani).
 2. Reglementări legale, privind acordarea de finanţare nerambursabilă: ▶Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit, de interes general, publicată în MO al României, partea I, nr.1 128 din 14 decembrie 2005; cu modificările si reglementările ulterioare;
Ordinul nr. 445/8.06.2018, al Ministrului Tineretului şi Sportului , privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor pe ramură de sport judeţene şi ale municipiului Bucureşti, subprogramul P5.1.
3. Se acordă finanţarea nerambursabilă, pentru activităţi care corespund scopului propus , numai programelor sportive de utilitate publică, eligibile fiind structuri sportive de drept privat, cu sediul în județul Botoșani, afiliate la federațiile sportive naționale, cu situații financiare la 31 decembrie 2017 depuse.
 4. Suma aprobată pe anul 2018 este de 63.000 RON; suma minimă pentru un proiect este de 3.000 de lei, suma maximă este de 9.000 lei.
5.Calendarul procedurilor de selecție:
Depunerea dosarelor de concurs: 7-14 august 2018, orele 08.00 – 16.00, de luni până joi şi 08.00 – 13.00, în ziua de vineri (cu excepţi zilelor nelucrătoare), la secretariatul D.J.S.T. Botoșani din municipiul Botoșani, Strada Uzinei Nr.5 , sau prin poştă (nu se vor lua în considerare dosarele sosite prin poştă la sediul D.J.S.T. Botoșani după data de 14 august 2018, ora 16.00);
Etapa de verificare a eligibilităţii, a înregistrării şi a îndeplinirii criteriilor referitoare la capacitatea tehnică şi financiară precum și comunicare după caz : 15-17 august 2018.
Depunerea modificărilor, clarificărilor şi completărilor: 17-21 august 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
Evaluarea propunerilor de proiecte: 21-23 august 2018;
Comunicarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor: 23 august 2018;
Depunerea contestaţiilor pentru etapa de evaluare a proiectelor la sediul MTS (str. Vasile Conta, nr.16, sector 2 Bucureşti): 23–29 august 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
Afişarea rezultatelor etapei de evaluare a proiectelor şi a rezultatelor finale: 5 septembrie 2018;
Încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă: 06-07 septembrie 2018 (cu excepţia zilelor nelucrătoare);
Publicarea anunţului de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă: 7septembrie 2018.
Perioada de desfăşurare a proiectelor finanţate este 8 septembrie – 30 noiembrie 2018. 
6. Durata serviciului: anul 2018.
7. Solicitarea finanţării nerambursabile: se va face în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 445/8.06.2018, al Ministrului Tineretului si Sportului, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene şi ale municipiului Bucureşti pe ramură de sport (conform anexelor ordinului). Acesta se poate consulta oricând atât pe site-ul unității sau la sediul acesteia.
8. Evaluarea si selecţia cluburilor sportive de drept privat şi a asociaţiilor judeţene pe ramură de sport care au depus proiecte în vederea obţinerii de finanţare nerambursabilă se face de către comisia de evaluare şi selectare constituită prin Deciia Directorului Executiv al DJST Botoşani.
9. După aprobarea proiectelor selectate spre finanţare, DJST Botoşani va da publicităţii lista proiectelor selectate şi va comunica în termen de 10 zile beneficiarului rezultatul selecţiei în vederea prezentării acestuia la contractare.
10. Autoritatea contractantă fixeaza termenul maxim de depunere al documentaţiilor la 15 zile de la data publicării in Monitorul Oficial ,conform articolului 20, alineatul 2 din Legea 350/2005, datorită termenului strâns de la data venirii filelor de buget si datorită prevederilor Ordinului Ministrului Tineretului si Sportului nr. 445 /2018 privind procedura de atribuire a contractelor si de rezolvare a eventualelor contestații ,facând dificilă implementara în anul bugetar .
Contact:
DJST Botosani  Str. Uzinei, nr. 5, 710020, Botoşani, România Tel: +40(0)231516252 Fax: +40(0)231516252 www.e-tineretbotosani.rodjst.botosani@mts.ro

 

Facebook Comments
http://www.4botosani.ro/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180719_141245.pnghttp://www.4botosani.ro/wp-content/uploads/2018/07/IMG_20180719_141245-150x150.pngRoxana AiacoboaeiConcursuriDiverseInformatii UtileLocaleconcurs,DJST Botosani,finantare nerambursabila,MTS,proiecte,sport
Ministerul Tineretului și Sportului, prin Direcţia pentru Sport a judeţului Botoşani, lansează un concurs pentru cofinanţarea proiectelor în cadrul Programului Național România în Mișcare din judeţul Botoşani, pe anul 2018. Unui proiect i se poate acorda de la 3000 până la 9000 de lei, suma fiind nerambursabilă. Rezumatul aspectelor fundamentale...