Vezi calendarul principalelor obligaţii fiscale cu termen în luna septembrie 2013

calendarul-principalelor-obligatii-fiscale

Administraţia  Judeţeană a Finanţelor Publice Botoşani informează contribuabilii că, în luna septembrie 2013, trebuie să depună următoarele formulare fiscale:

  • 6 septembrie:

=>> Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, Formular 092,  de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul ca perioadă fiscală şi care au efectuat o achiziţie intracomunitară în luna august şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar, conform prevederilor OPANAFnr.1165/02.06.2009;

  • 10 septembrie:

=>> Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal,   Formular 096, de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA;

  • 25 septembrie:

=>> Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, Formular 100  Se declară şi impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi.

=>> Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Formular 112,  pentru luna precedenta, de către:

– persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente;

– instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi  suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului;

=>> Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, Formular 224, de către persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi desfasurate  în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România;

=>> Decontul de taxă pe valoarea adăugată, Formular 300, de către persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de taxă pe valoarea adăugată;

=>> Decontul  special de taxa pe valoarea adăugată, Formular 301,  de către  contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul Fiscal şi care au efectuat achiziţii intracomunitare în luna precedentă precum şi  contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile;

=>> Declaraţia privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, Formular 307, de catre:

a) persoana impozabilă, beneficiară a transferului de active prevăzut la art. 128 alin. (7) din  Codul fiscal, în calitate de succesor al cedentului în ceea ce priveşte ajustarea dreptului de deducere, dacă nu este înregistrată în scopuri de TVA conform art.153 din Codul fiscal şi nici nu se înregistrează în scopuri de TVA ca urmare a transferului;

b) locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achiziţionate printr-un contract de leasing, dacă transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor are loc după scoaterea din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA a locatarului/utilizatorului în baza prevederilor art. 152 alin. (7) din Codul fiscal;

c) persoana impozabilă pentru care înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) sau lit. g) din Codul fiscal, care nu a efectuat ajustările de taxă conform art.128 alin.(4), art. 148, 149 sau 161 din Codul fiscal, în ultimul decont depus înaintea scoaterii din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA, sau care a efectuat ajustări incorecte. (OPANAF 640/2012);

=>> Declaraţia privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform art. 153, alin. (9) lit. a) – e) din Codul Fiscal, Formular 311, de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art. 153 alin. (9) lit. a)-e) din Codul fiscal şi care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA livrări de bunuri/prestări de servicii şi/sau achiziţii de bunuri şi/sau de servicii pentru care sunt obligate la plata taxei pe valoarea adăugată. (OPANAF nr. 418/2012);

=>> Declaraţia recapitulativa privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, Formular 390 VIES, de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.153 sau 1531 din Codul fiscal;

=>> Efectuarea plăţilor anticipate aferente trim. III 2013, de catre contribuabilii care realizează venituri din activităţi independente şi din cedarea folosinţei bunurilor, cu excepţia impozitului pe veniturile din arendare şi a veniturilor din activităţi agricole;

=>> Plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, de catre contribuabilii prevăzuţi la art. 29621 alin. (1) din Codul fiscal, respectiv:

a) întreprinzătorii titulari ai unei întreprinderi individuale;

b) membrii întreprinderii familiale;

c) persoanele cu statut de persoană fizică  autorizată să desfăşoare activităţi economice;

d) persoanele care realizează venituri din profesii libere;

e)  persoanele care realizează venituri din  drepturi de proprietate intelectuală, la care impozitul pe venit se determină pe baza datelor din evidenţa contabilă în partidă simplă;

g) persoanele care realizează venituri din activităţile agricole prevăzute la art. 71 lit. a) – c) din Codul Fiscal, respectiv persoanele care realizează venituri din:cultivarea produselor agricole vegetale;  exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;  creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

=>> Plata taxei anuale pentru autorizaţia de exploatare a jocurilor de noroc, aferentă trimestrului următor, de catre organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activităţii cazinourilor şi jocurile tip slot-machine.

  • 30 septembrie:

=>> Cererea de rambursare pentru persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii , Formular 313, de catre persoanele impozabile neînregistrate şi care nu sunt obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunităţii, pentru rambursarea taxei facturată de alte pers. impozabile şi achitată de aceasta pentru bunurile mobile care  i-au fost livrate sau serviciile care i-au fost prestate în beneficiul său în România, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în România pe o perioadă de minim trei luni sau maxim un an calendaristic sau pe o perioadă mai mică de trei luni rămasă din anul calendaristic.

=>> Cererea de rambursare a taxei pe valoarea adăugată pentru persoanele impozabile stabilite în România, depusă potrivit art. 147^2 alin. (2) din Codul Fiscal, Formular 318 (se depune în format electronic), de catre persoanele impozabile stabilite în România, pentru rambursarea TVA achitate de acestea pentru bunurile mobile care le-au fost livrate sau serviciile care au fost prestate în  beneficiul lor în statul membru în care taxa a fost încasată, precum şi a taxei achitate pentru importul bunurilor în respectivul stat membru.

==================================================================
Fii si tu membru al comunitatii 4Botosani.ro – Pentru Botosani, o noua atitudine!
==>> Primeste prin email cele mai recente articole!
==>> YM (id mess): pentru4botosani
==>> Facebook: 1. da un like pe pagina noastra sau 2. adauga-ne ca prieteni
==>> Twitter: http://twitter.com/#!/4Botosani
==>> YouTube: www.youtube.com/user/4Botosani
==>> Daca ti-a placut acest articol recomanda si altora folosind taburile de mai jos:
Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.