Activități ale Gărzii de Mediu Botoșani în 2019

În perioada 01.01-2019-31.12.2019, Comisariatul Județean Botoșani al Gărzii Naţionale de Mediu a efectuat un număr total de 669 inspecţii, dintre care 329 inspecţii planificate, conform planului anual de inspecții şi 340  inspecţii neplanificate.

Controalele efectuate au acoperit majoritatea tipurilor de acțiuni de inspecție și control prevăzute de HG nr. 1005/2012 privind organizarea și funcționarea Gărzii Naționale de Mediu.

În cadrul inspecţiilor neplanificate, au fost efectuate:

– 96 controale în urma sesizărilor,

– 60 controale cu alte autorităţi, în urma protocoalelor încheiate în acest sens cu instituţii la nivel județean (dintre care 57 pentru verificarea salubrizării cursurilor mari de apă, a realizării și întreținerii șanturilor și rigolelor, respectiv pentru asigurarea secțiunilor de scurgere a apelor mari).

- 120 controale de verificare a respectării măsurilor din actele de reglementare (75 pentru verificarea proiectelor depuse spre finanțare sau finanțate deja prin Programul National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Garda Națională de Mediu contribuind astfel la mecanismul de absorbție a fondurilor europene)

-14 controale de verificare a realizării măsurilor stabilite anterior,

-22 controale în urma autosesizării

– 3 inspecţii pentru investigarea unor accidente sau incidente cu impact asupra mediului

Au fost controlate toate cele 78 de administrații publice locale, cei 5 operatori zonali de salubrizare, operatorii celor 3 stații de transfer, administratorii drumurilor naționale și județene, Consiliul Județean Botoșani și ADI Ecoproces. Aceste controale au scos în evidență slaba colectare separată a deșeurilor la nivelul administrațiilor locale, datorată în principal neimplicării administrațiilor locale și județene în educarea populației și stimularea ei pentru realizarea colectării selective și neasigurării trasabilității deșeurilor, precum și neimplementării prevederilor OUG 74/2019.

 Urmare acestor acțiuni, s-au realizat următoarele măsuri, stabilite prin actele de control:

– fundamentarea și aprobarea tarifelor diferențiate pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic/metal și sticlă respectiv pentru colectarea deșeurilor municipale altele decât cele reciclabile;

– implementarea instrumentul economic „plătește pentru cât arunci” prin 2 metode: saci personalizați pentru colectarea deșeurilor reciclabile hârtie/carton și plastic/metal și modificarea frecvenței de colectare pentru deșeurile reziduale;

– stabilirea indicatorilor de performanță pentru operatorii de colectare, conform OUG 74/2018 și a prevederii ca plata contribuției pentru economia circulară aferentă cantităților de deșeuri încredințate pentru depozitare care depășesc indicatorii de performanță să fie suportată de operatori iar pentru restul cantităților de deșeuri depozitate să fie suportată de utilizatori;

– derularea de campanii de colectare a altor tipuri de deșeuri (voluminoase, periculoase, DEEE-uri, etc) la solicitarea UAT-urilor, conform prevederilor contractelor de delegare încheiate cu operatorii de salubrizare;

– încheirea de acte adiționale la contractele de delegare pentru toate zonele de colectare prin care s-au stabilit tarife diferențiate, indicatori de performanță, modalitatea de colectare a deșeurilor reciclabile, frecvența de colectare;

– încheierea de către ADI Ecoproces a contractelor de parteneriat cu 3 OIREP-uri, în vederea recuperării costurilor nete privind gestionarea deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale;

-1 control la instalații care se supun prevederilor Directivei SEVESO,

-197 controale la operatorii economici cuprinși în Planul anual de inspecții, aprobat pentru anul 2019

Principalele neconformităţi constate în urma controalelor efectuate în perioada menţionată au fost:

– nedepunerea în termen a declarațiilor la Administrația Fondului de Mediu pentru cantitățile de deșeuri depozitete, aferente anului 2018

– depozitări necontrolate de deșeuri

– lipsa actelor de reglementare și/sau nerespectarea acestor;

– refuzul de a permite accesul efectuării controlului pe amplasament

Urmare a acestor inspecții, pentru neconformitățile constatate au fost aplicate 79 sancțiuni contravenționale, din care: 27 avertismente și 52 amenzi contravenționale, în valoare totală de 876.000 lei. S-au aplicat 70 sancțiuni în domeniul controlul poluării, din care: 23 avertismente și 47 amenzi contravenționale în valoare de 765.500 lei, iar în domeniul biodiversității s-au aplicat 9 sancțiuni din care: 4 avertismente și 5 amenzi contravenționale în valoare de 110.500 lei. Nu a fost aplicată nicio sancțiune complementară de suspendare a activității, confiscare bunuri, desființări lucrări, închidere activitate.

În perioada 11.04.2019-09.06.2019, împreună cu reprezentanți ai Inspectoratului de Jandarmi Județean Botoșani,s-au desfășurat 5 acțiuni de verificare a măsurilor de prohibiție, pe râul Siret, Acumularea Bucecea, Acumularea Rogojești, râul Prut, râul Volovăț, pârâul Morișca și iazul Rai. S-au aplicat un număr de 41 sancțiuni, din care 22 avertismente și 19 amenzi contravenționale în valoare de 7500 lei. Totodată, un permis a fost suspendat pe o perioadă de 90 de zile și s-au întocmit două procese verbale de constatare a infracțiunilor.

 În cadrul acțiunilor de control desfășurate în echipă mixtă cu reprezentanti ai IPJ Botoșani,  atât la solicitarea GNM CJ Botoșani cât și în baza Planului de actiune EOLV 2019, la operatorii economici ce desfașoară activități de colectare și tratare a vehiculelor scoase din uz au fost identificate și sancționate 12 persoane fizice care nu dețineau acte de reglementare pentru aceste activități, fiindu-le impusă măsura de intrare în legalitate.

          În cadrul acțiunilor desfășurate în echipă mixtă cu reprezentanți ai APM Botoșani, în conformitate cu prevederile Ord 846/23.08.2019 emis de Ministrul Mediului, pentru identificarea depozitărilor ilegale de deșeuri de pe raza celor 78 UAT-uri, au fost întocmite 123 fișe ale amplasamentelor afectate de depozitările de deșeuri din 62 de UAT-uri, suprafețele totalizând 147.878 mp și un volum total de 42.659 mc. Aceste fișe au fost transmise atât către administrațiile publice locale, solicitându-se acestora să asigure desființarea acestora, cât și, spre informare, Consiliului Județean și Instituției Prefectului. Până la data finalizării analizei, cele 62 autorități ale administrației publice locale au notificat cu privire la igienizarea amplasamentelor.

Inspecţiile realizate au avut ca prioritate efectuarea controalelor planificate, a controalelor dispuse de Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu și verificarea reclamaţiilor înregistrate Comisariatul Județean Botoșani.

Reclamațiile înregistrate au semnalat aspecte privind încălcări ale legislației de mediu în diferite domenii de activitate vizînd atât peroane fizice cât și juridice. Petițiile au vizat, în general, fapte privind depozitări necontrolate de deșeuri, abandonări de deșeuri în locuri nepermise, deversări de ape uzate, disconfort olfactiv, distrugere de spații verzi, tăieri ilegale de arbori.

Toate petițiile înregistrate la Comisariatul Județean Botoșani al Gărzii Naționale de Mediu au fost soluționate în termenul legal prevazut de Ordonanța 27/2002 privind regimul de soluționare al petițiilor.

Facebook Comments

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.